naše logo

naše logo

Bakaláři

Reservando

menu

úvodní stránka
školní rok
historie školy
učitelé
kontakty
dokumenty
inspekční zpráva ČŠI
školská rada
sportovní třídy
výuka cizích jazyků
školní družina + klub
školní jídelna
rozvrhy
akce, aktivity
ročníkové práce
galerie na chodbě
registr oznámení
akce + fotogalerie
projekty 110 let Břevnova
napsali o nás
napište nám
autor stránek

virtuální prohlídka

spolupracujeme


spolupracujeme
 

fotogalerie - Sázení lípy


Sázení lípy

Ve čtvrtek 8.dubna 2010 byly zahájeny oslavy 100 let ZŠ Marjánka slavnostním zasazením pamětní lípy v areálu naší školy. 
Kromě žáků , učitelů a rodičů se slavnostního zasazení lípy zúčastnila řada významných hostů:
Mgr. Tomáš Chalupa - starosta Prahy 6
PhDr, Ondřej Balatka – radní Prahy 6
Ing. Marie Kousalíková – náměstkyně primátora hl.m. Prahy pro školství
Prokop Siostrozonek – převor Břevnovského kláštera
PhDr. Michal Popel školský rada Prahy 6
Mgr. Martin Miller a Václav Levíček za školskou radu ZŠ Marjánka
Andrea Holasová – kronikářka MČ Praha 6
a řada dalších hostů. 
Celá slavnost proběhla za pěkného jarního slunečného počasí. Slavnost zahájila a přítomné hosty přivítala v krátkém projevu ředitelka školy Bc. Mgr. Anna Niklová. Potom se svými projevy vystoupili starosta Prahy 6 Mgr. Tomáš Chalupa, Ing. Marie Kousalíková a převor klaštera Prokop Siostrzonek. Všichni se zmínili o historii naší školy a popřáli škole hodně úspěchu do dalších let. Po slavnostních projevech následovalo vlastní slavnostní zasazení lípy, kterého se ujali naši čestní hosté. U lípy byla umístěna keramická pamětní deska, která bude připomínat den jejího zasazení. Dále následovalo velmi pěkné vystoupení pěveckého sboru naší školy.
Oslavy pokračovaly besedou s PhDr. Zdeňkem Mahlerem, která byla zahájena vystoupením tria Harmonie. Beseda měla příjemnou atmosféru a všichni zúčastnění si odnesli ze slavnostního odpoledne pěkné vzpomínky. 
 

úřední e-deska

spolupracujeme

Etická škola

Finančně gramotná škola

Vybudování přírodní učebny v objektu ZŠ Marjánka

video

fotografie

Hasičská stanice

Národní technické muzeum

Výtvarná výchova 5.A

Křest knihy

Divadlo Fígl v ŠD

Kouzelník Marko

Plavecko-běžecký pohár

2. AE + 2. C - Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Líbeznice

Dýně a Halloween
ve 2.B

Drakiáda ve 2.B

Čteme spolu

Štefánikova hvězdárna

Náprstkovo muzeum

Poděkování p. Chludovi

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4. A Colloredo Mansfeldský palác

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4.A Bílkovu vilu

Malý TeamGym junior

Halloween v 1. B

Fotografický den 6. C

8.A a 8.B ve vodárně

Koupili jsme prales :-)

Návštěva Archeologického parku v Liboci

Halloween

Třeťáci na Ekofarmě Čapí hnízdo

8.C - střípky z června 2015

Červen 7.B + 7.C

7.A na návštěvě
ve stacionáři DIAKONIE
ve Stodůlkách

Návštěva Zoo s druhým cizím jazykem

Druháci v červnu

Druháci na Hrad!

Třicetiletá válka

Shromáždění
s Večerníčkem

Divadlo v 1.B

Pirátská škola v přírodě

Projekt „Voda
pro budoucnost“

Zatmění Slunce a 3.A

6. A a 7. B v rámci projektu Velká válka 1914 – 1918
na výstavě v Národním technickém muzeu

Třeťáci a žáci 1.B podnikli vánoční exkurzi do svíčkárny

Cottbus

Školní výlet 2.A a 2.B - Velikonoce s kocourem Mikešem

1.A + 1.B na velikonočním výletě

Bruslení sportovních tříd

Druháci v Přerově

Vánoční dílny v Písecké bráně 1. tříd

Mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice mužských složek

MEMORIÁL JANA GAJDOŠE

Výlet za praotcem Čechem

Secese a symbolismus

60. výročí založení Střední školy civilního letectví

Cyril a Metoděj

Žáci 8.B na školním pozemku při budování venkovního posezení…

Škola v přírodě
4.A a 4.B

Šumava - výlet 8.A

Jak si hrajeme
ve školní družině?

Berušky se připravují na soutěž

Závod dvojic o pohár Prostějova

Společenské chování

Národní památník
na Vítkově

Kde se bere energie

Výlet za čerty

Memoriál Jana Gajdoše

Mise Vyšehrad

Ladronka

3.B na Šumavě

5. A se šesťáky
v Aquapalace
v Čestlicích

Divadlo jazyků – středa

Divadlo jazyků – úterý

Divadlo jazyků – pondělí

Divoký západ

Atentát na Heydricha – 70

Druháci a projekt "Pohádková Praha"

Výlet třídy 9.A

DEN S IZS